Door de geopende stuw varen is verboden, omdat er vanwege de renovatie nog uitstekende ophangpunten op de pijlers zitten. Er kan daarom geen gebruik worden gemaakt van de geopende stuw Driel als alternatieve vaarroute.

Ook begin februari was dat het geval. Dit omdat vanwege de renovatie van het complex onder water in de stuw tijdelijk uitstekende ophangpunten zijn bevestigd, die door het hoge water niet zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen de schepen niet veilig door de sluis. Op basis van de verwachte waterstanden kan de stremming zeven tot tien dagen duren. De scheepvaart wordt op de hoogte gesteld van de stremming.

Renovatie

De stuwcomplexen in de Nederrijn (Driel, Amerongen, Hagestein) worden sinds 2016 gerenoveerd. De renovatie wordt eind 2020 opgeleverd. Ieder stuwcomplex bestaat uit een sluis, twee stuwen en een bedieningsgebouw.

De schuiven in de stuwen hebben bij lage en normale waterstanden de functie om te zorgen voor een goede waterverdeling tussen Waal, IJssel en Nederrijn. Bij hoogwater worden de schuiven omhoog gehaald en kan het water zich vrijelijk verdelen over de riviertakken. Normaliter kunnen schepen in dat geval vrij door de stuwen, onder de schuiven door varen.

Bron foto: Michiel Verbeek/Wikipedia