Uitgangspunt is om het goederentransport tussen beide gebieden milieuvriendelijker maken. Het is de bedoeling om gezamenlijk private partijen te helpen bij het wegnemen van drempels voor vervoer op waterstof. Dat kan door kennis uit te wisselen en consortia te vormen voor duurzame oplossingen in de transportsector.

Subsidie

Tijdens de Combined Energy Conference in Arnhem is een voorlopige overeenkomst opgesteld, waar naast de overheden ook zestien bedrijven tekenden. Men gaat samenwerken in het Rh2ine-project. Bij de Europese Unie is door de provincie een subsidie voor verder onderzoek aangevraagd.

Zuid-Holland trekt hierbij samen op met Noordrijn-Westfalen, de havens van Rotterdam en Duisburg en de Duitse haven- en goederenexploitant Rheincargo.