Deze werken vormden een cruciaal onderdeel in het Europees project Seine-Schelde. Vlaanderen zelf investeerde ongeveer 100 miljoen euro om de Leie in Harelbeke toegankelijk te maken voor schepen tot 4.500 ton.

Naast de vervanging van een oude brug en een oude sluis door nieuwe constructies en de aanpassing van de rivier is er, via een stadsvernieuwingsproject, ook werk gemaakt van de leefbaarheid van de omgeving.

Waar de Leie in het stadscentrum lag weggestopt achter industriële gebouwen, vormt ze nu weer een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving. Om het waterpeil van de rivier op niveau te houden, is de bestaande stuw vervangen door een energieneutraal exemplaar met turbines en een vispassage.

Volledig bevaarbaar

Vermoedelijk zullen de Leie, de Bovenschelde, de Gentse Ringvaart, het Kanaal Gent-Oostende en de drie andere waterwegen in het Leiegebied tegen 2030 volledig bevaarbaar zijn voor schepen tot 4.500 ton.

‘We voeren momenteel werken uit op 27 verschillende plaatsen in dit gebied’, zegt Karen Buyse, communicatieverantwoordelijke bij De Vlaamse Waterweg. ‘Op de Leie zelf gaat het onder meer om de bouw van een nieuwe, grotere sluis in Wielsbeke. Ook Frankrijk en Wallonië werken op hun gebeid aan de capaciteitsverhoging van de rivier.’