De twee zijn woensdagavond 4 december door het hoogteteam van de brandweer van hun schip gehaald in de Lek bij de Lekdijk Oost in Nieuwegein. Aanvankelijk werd gedacht aan koolmonoxidevergiftiging.

Nadat bleek dat ze door de giftige stof fosfine in het ruim onwel waren geraakt, moesten ook andere varenden, op last van Rijkswaterstaat of de ILT, hun schip verlaten; een aantal schippers wachtte vrijdag nog op de inspectie van een ‘gasdokter’.

Sommige schippers hadden zelf al een veilig heenkomen gezocht aan de wal nadat ze zich ’niet helemaal lekker’ voelden. Een enkeling is al weer leeg of er bleek na een gasmeting niets aan de hand. Alle schepen hadden geladen uit een zeeschip in opdracht van Peterson, bleek uit een telefonische rondvraag van de redactie van Schuttevaer. Bij Peterson was vrijdag niemand beschikbaar voor een reactie.

‘Rattengif’

Op sociale media is er veel zorg over het schippersechtpaar dat in het ziekenhuis is opgenomen. Er circuleren berichten over een gemeten gasconcentratie van 15 ppm fosfine, aangeduid als ‘rattengif’, waar dat maar 0,2 ppm mag zijn.

De Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) pakt de zaak hoog op. Nadat twee mensen aan boord van een binnenvaartschip woensdagavond onwel raakten door lading met een te hoog gehalte fosfine, een verdelgingsmiddel tegen ongedierte, is samen met andere overheidsdiensten uitgezocht welke schepen daar nog meer mee te maken kregen.

Volgens een woordvoerster van de Inspectie SZW zijn, binnen de mogelijkheden van de inspectie, de werkzaamheden in machinekamer en stuurhut stilgelegd en is de opvarenden ook het verblijf in de woonruimtes ontraden. De inspectie onderzoekt nog of er door andere binnenvaartschepen lading is gelost. Onderzoek van SZW leverde verder op dat de lading afkomstig was uit een zeeschip, afkomstig uit het buitenland.

GMP+ International, een certificeringsschema voor de keten van gezonde diervoeders (ook schepen), was volgens een woordvoerder vrijdag geïnformeerd dat de betreffende ladingen zonnebloemschrootpellets (sunpellets) geblokkeerd zijn. De organisatie doet geen mededeling over individuele bedrijven.