De laatste jaren is die korte voorspelperiode voor een steeds groter deel van de Rijnvaart onvoldoende gebleken. Zo nam de duur van perioden van laagwater sterk toe. Vorig jaar werd gekenmerkt door een extreme lengte van de duur van lage waterstanden.

Daar valt moeilijk mee te plannen door rederijen en binnenschepers, zodat het tot noodmaatregelen kwam, zoals het uitwijken naar spoorvervoer en afladen, waarbij de scheepscapaciteit langdurig onderbenut bleef. Mede door de slechte voorspelbaarheid werd 2018 een slecht jaar voor de binnenvaart.

De Duitse Rijnvaartautoriteiten willen dit verhelpen door verfijning van de prognoses van de waterstanden met gebruikmaking van veel meer gegevens van de meteorologische diensten. Daarmee kunnen de ‘Pegel’-standen bij Oestrich, Kaub, Koblenz, Keulen, Düsseldorf, Duisburg-Ruhrort en Emmerich voor een langere periode vrij nauwkeurig worden voorspeld.

Actieplan tegen laagwater

Hiervoor worden in totaal 72 afzonderlijke weersvoorspellingen gebruikt, onder meer die van het Duitse KNMI, zegt het Bundesanstalt für Gewasserkunde. Die gegevens samen kunnen de waterstand tot op de tiende dag voorspellen met een waarschijnlijkheid van maximaal 35 centimeter naar boven en naar onderen.

De nieuwe dienstverlening werd woensdag ingehuldigd voor verkeersminister Andreas Scheuer. Ze maakt deel uit van het al in juli gepresenteerde ‘Actieplan Laagwater Rijn’. Daartoe behoort ook een versnelde uitdieping van vaargeulen, om de rivier ook bij droogte op diepte te houden.

Met het actieplan wil de regering toestanden als in 2018 voorkomen, of in elk geval hun gevolgen beperken. Vorig jaar konden vele tankstations door het laagwater niet worden beleverd en stagneerde de aanvoer van grondstoffen voor de industrie. De totale schade voor de industrie schat Scheuer op 400 miljoen euro.