De Vlaamse overheid wil de binnenvaart prominent naar voor schuiven als een volwaardige vervoersmodus en meer ondernemers ervan overtuigen voor de waterweg te kiezen. De 24/7-bediening van de sluizen op het Albertkanaal moet de belangrijkste Vlaamse waterweg nog aantrekkelijker maken als alternatief voor de overvolle wegen.

Cruciale verbinding

Het Albertkanaal is een cruciale achterlandverbinding tussen de haven van Antwerpen, de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zowat veertig miljoen ton goederen vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van circa twee miljoen vrachtwagens per jaar of achtduizend per dag.

Vandaag de dag worden de sluizencomplexen in Wijnegem, Olen, Ham, Hasselt, Diepenbeek en Genk bediend van zondagavond 22.00 uur tot zaterdagavond 22.00 uur. Op zon‐ en feestdagen is er geen structurele bediening.

Wanneer de economische noodzaak werd aangetoond, werden op aanvraag één of meer sluizen op zon‐ en feestdagen bediend, mits er kostencompensatie plaatsvond. De sterke groei van de containerbinnenvaart en de 24/7-economie langs het Albertkanaal maakten dat het aantal aanvragen voor sluisbediening op zon‐ en feestdagen de voorbije jaren sterk toenam.

Kosten

Op basis van een analyse en gesprekken met belanghebbenden besliste het bestuur van De Vlaamse Waterweg om vanaf 2 januari 2020 de sluizen van het Albertkanaal 24/7 te bedienen zonder hiervoor extra kosten aan te rekenen.

Tegelijk nam de waterwegbeheerder ook de beslissing om niet langer kosten te rekenen voor de zondagbediening van sluizen elders op het Vlaamse waterwegennet. Dit alles is niet alleen een stimulans voor de transportsector, maar ook voor de recreatieve scheepvaart.