Dat vindt het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffart (BDB). BDB-directeur Jens Schwanen spreekt van een ‘goede dag voor de verdere ontwikkeling van rivieren, vaarten en kanalen’. De nieuwe begroting passeerde eind vorige week de verkeerscommissie van de Bondsdag.

Het nu uitgetrokken geld was ook in vorige jaren ten dele al beschikbaar, maar werd om allerlei redenen ook maar gedeeltelijk besteed. De ‘bouwstop’ wordt in 2020 opgeheven. De planning en vergunningsverlening voor projecten wordt versneld.

Bezuinigingen ten einde

Buitendien wordt het beheer van de vaarwegen versterkt, onder meer door de uitbreiding van de landelijke Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung en de bondsdiensten voor het vaarwegbeheer in Koblenz en voor waterbouwkunde in Karlsruhe. Daar komen ruim honderd arbeidsplaatsen bij.

Schwanen dringt erop aan dat deze nieuwe arbeidsplaatsen zo snel mogelijk worden ingevuld. De laatste jaren is alleen maar bezuinigd op het beheer en onderhoud van vaarwegen, waardoor bij beide diensten een groot tekort aan personeel ontstond.