Volgens de organisaties kan daarmee nu eenvoudig een opslagovereenkomst tussen vervoerder en afzender worden gesloten wanneer er sprake is van opslag van goederen, al dan niet in combinatie met een vervoerovereenkomst. Volgens hen gaan veel partijen in de binnenvaart er ten onrechte van uit dat opslag een standaard onderdeel is van het vervoer en daarmee onder de gewone (P&I) schadeverzekering valt.

De binnenvaartorganisaties hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak samen met Evofenedex, namens handels- en productiebedrijven. Zo is er volgens hen draagvlak bij het vaststellen van algemene juridische voorwaarden voor de binnenvaartsector. Deze samenwerking vindt plaats in het overlegforum Stichting Vervoeradres. Die zegt dat binnenvaartschepen steeds vaker ook voor opslag gebruikt worden.