De havenbeheerder is al enkele jaren bezig met de herinrichting van het zestig hectare grote havenbekken, dat bij schippers geliefd is als ligplaatshaven. In het kader daarvan is vorig jaar een aantal verouderde pontons ter renovatie weggehaald.

Daarnaast zijn er nieuwe steigers aangelegd. Op dit moment zijn er 85 ligplaatsen voor allerlei verschillende soorten schepen. In totaal zouden er 150 ligplaatsen beschikbaar moeten komen.

Bouwplanning

Volgens de nieuwsbrief gaat de bouw van nieuwe pontons begin volgend jaar van start en wordt het project voor oktober 2020 afgerond. De oostzijde van de Maashaven is sinds vorig jaar niet meer beschikbaar voor de binnenvaart.

HbR heeft de bodem daar gesaneerd en er een zandpakket van 200.000 kubieke meter op gestort. Dat moet gaan dienen als basis voor de ontwikkeling van een ‘getijdenpark’.

Maashaven dempen

De Rotterdamse PvdA kwam vorige week juist met een plan om de Maashaven grotendeels te dempen ten behoeve van woningbouw. In de vijf A4-tjes tellende notitie ‘Dempen en bouwen’ wordt met geen woord gerept over de liplaatsfunctie van de Maashaven.

Wel zou er op de kop van het op te spuiten ‘schiereiland’ ruimte zijn om af te meren en zou er langs de zuidzijde van het havenbekken een smalle strook water open moeten blijven waar schepen kunnen laden en lossen. HbR wilde vorige week niet op het PvdA-plan reageren.