Daardoor is er voorlopig geen doorgaande verbinding over de Gouwe. Schepen kunnen die wel vanuit noordelijke richting bereiken door om te varen over Amsterdam. Dat neemt ongeveer zestien uur extra in beslag. Bovendien kunnen containerschepen op die route maar twee in plaats van drie lagen containers meenemen.

Branchevereniging Koninklijke BLN Schuttevaer (KBS) is teleurgesteld ‘dat de stremming zo lang moet duren’. Die meldde aanvankelijk ‘dat werd gesproken over het uittillen van het hefbare gedeelte, waarna het scheepvaartverkeer hervat zou kunnen worden’. Later zei de binnenvaartorganisatie dat de provincie ‘alle opties open houdt’.

‘Een ramp’

KBS vindt dat de provincie de scheepvaartroute zo snel mogelijk vrij moet maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het brugdek op een bepaalde hoogte vast te zetten met een beperkte doorvaarthoogte of door het hefdeel alsnog uit de constructie te verwijderen door het op pontons uit te varen.

Verladersorganisatie Evofenedex noemde de afsluiting ‘een ramp voor de handels- en productiebedrijven die hun lading via de binnenvaart over de Gouwe vervoeren’. Directeur Luc Smits van de CCT-groep, die vanaf de Alpherium-terminal in Alphen aan den Rijn een containerlijndienst op Rotterdam en Antwerpen voor onder meer Heineken en Zeeman onderhoudt, zegt dat er voor de terminal ‘een file van hier tot Tokio staat’.

Wonderlijk

Directeur Machiel van der Kuijl van Evofenedex wijst erop dat behalve het vervoer voor telers in de regio ook het vervoer van onder meer zand, grind en containers met binnenvaartschepen hard wordt geraakt. Hij noemt het ‘wonderlijk’ dat de monitoring van het onderhoud blijkbaar niet op orde was, wat een acute afsluiting noodzakelijk maakt. Ook Smits is verbaasd: ’Ik ben geen expert, maar een brug die negentien jaar op en neer is gegaan, is ineens onveilig. Ik heb twijfels…’

Volgens Van der Kuijl is het achterstallige onderhoud van kunstwerken een groot probleem. ‘We willen met de gedeputeerde om tafel om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Daarbij moeten we het hebben over een goed communicatieplan over de duur van de stremming en over compensatie voor de gedupeerde bedrijven, die nu omvaar- en omrijschade lijden.’

Onrechtmatig

Ook TLN vindt dat getroffen ondernemers op een gegeven moment recht hebben op vergoeding van hun schade in de vorm van omzetderving, omrijkosten en andere extra kosten. TLN-advocaat Jeroen van Velzen:  ‘Alhoewel we daar op dit moment geen concrete signalen voor hebben, sluiten we op voorhand niet uit dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld. Dit kan zijn omdat de provincie in het nabije verleden onterecht heeft nagelaten om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.’ Als onrechtmatig handelen eenmaal vaststaat, zet dit de deur open naar een volledige schadevergoeding.