Het bedrag wordt betaald uit het infrastructuurfonds Afitf, zo hebben de Ministeries van Financiën en Transport bekend gemaakt. Hiervoor moet de begroting voor volgend jaar nog aangepast worden.

De lokale overheden van Hauts-de-France, Nord Pas-de-Calais, Somme, Oise en Ile-de-France dragen samen ook 1,1 miljard bij. Deze verdeelsleutel dateert overigens al van 2013, toen het oorspronkelijke project vervangen werd door een goedkopere variant.

Het aan te leggen kanaal is rood gearceerd (tekst loopt door onder afbeelding).

Gereed in 2028

De Europese Unie financiert 2 miljard, van de op circa 5 miljard euro geraamde aanlegkosten. De lokale overheden staan ook garant voor de ontbrekende 700 tot 900 miljoen euro. ‘De staat zal helpen bij het opzetten van lokale financieringsbronnen.’

Xavier Bertrand, de president van de Regio Hauts-de France, die zich al jaren inzet voor dit project, is blij dat de Franse overheid haar belofte nakomt, en dat er geen extra belasting voor ingesteld wordt. Zoals het er nu naar uitziet kunnen de werkzaamheden eind volgend jaar beginnen en zou de nieuwe, grootschalige Seine-Schelde-verbinding in 2028 klaar kunnen zijn.