Bedrijven, maar ook publiekrechtelijke organisaties, kunnen tot 11 januari een voorstel indienen. Onderzoek wordt voor maximaal 25% gesubsidieerd, concrete projecten voor maximaal 75%. Aanvragen moeten worden ingediend bij het het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Die zegt dat voor deze ronde van de regeling een half miljoen euro beschikbaar is.

Milieurendement

Het moet gaan om projecten die leiden tot een reductie van het brandstofverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en/of stikstof en fijnstof. Aanvragen worden beoordeeld op basis van het verwachte milieurendement per geïnvesteerde euro tot 2025.