Dat zegt het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) in een voorspelling voor de komende twee jaar. Dit jaar ziet het BAG de volumes in het landvervoer nog met 0,9% toenemen. Volgend jaar zou de groei op zelfs 1,7% kunnen uitkomen, om het jaar erop naar 1,3% te dalen.

De grootste groeier dit jaar is de binnenvaart. De modaliteit herstelt zich in 2019 sterk van de lange periodes van laagwater van vorig jaar. Het BAG komt voor deze bedrijfstak uit op een volumetoename van 5%. De andere modaliteiten – wegvervoer, luchtvaart en spoorvervoer – blijven hier flink bij achter.

Sterkste groeier is combivervoer

Voor volgend jaar verwacht de dienst in Keulen een algemene vervoersgroei van 1,7%. De grote groeiers zullen dan, en in het jaar erna, het wegvervoer en het gecombineerde transport zijn. In de binnenvaart, het spoorgoederenvervoer en de luchtvracht valt de toename veel geringer uit.

Het wegtransport mag rekenen op 1,9% vervoersgroei volgend jaar, afnemend tot 1,5% het jaar daarna. Het gecombineerd vervoer ziet het BAG volgend jaar toenemen met zelfs 4,6% en in 2021 nog steeds met ongeveer 4%. De luchtvracht moet het de komende jaren doen met jaarlijkse groeipercentages van 1 of lager.