Het containerbedrijf meldt dat op een moment dat zich een nieuwe periode van laagwater aandient. Die beperkt de maximale diepgang van binnenschepen, waardoor ze minder lading mee kunnen nemen. Met name containerrederijen huren in zo’n periode extra schepen in om het containeraanbod toch nog te kunnen verwerken, maar brengen daarvoor wel toeslagen in rekening.

10.000 euro per schip

Vorig jaar daalde het waterpeil zo ver dat het vervoer deels stil viel, omdat de meeste schepen niet meer voorbij de ondiepte bij Kaub op de Midden-Rijn kwamen. Contargo heeft nu vier schepen zodanig laten aanpassen dat ze nog bij zeer lage waterstanden kunnen doorvaren. Ze hoeven nog maar 130 in plaats van 150 centimeter diep te steken om nog voldoende water onder de kiel te hebben.

‘Door de investering van circa 10.000 euro per schip kunnen ze bij dezelfde waterstand met tien tot vijftien centimeter meer diepgang varen en bij laagwater twee- tot driehonderd ton meer meenemen. Ze hoeven bij lage waterstanden geen water in de achterste ballasttanks te hebben en kunnen de ondiepte bij Kaub passeren’, aldus Contargo.