Vooral Zeebrugge heeft belang bij meer estuaire vaart, waarbij binnenschepen in een afgebakend vaargebied voor de kust ook op een strook van de Noordzee mogen varen. Deze binnenschepen moeten wel speciaal voor de dit type vaart gebouwd worden of eerst ingrijpende aanpassingen ondergaan. De bestaande voorwaarden zijn zo streng dat de estuaire vloot op dit moment uit slechts een tiental vaartuigen telt.

Aanpassingen

Vlaanderen investeerde 93.000 euro in onderzoek door Universiteit Gent en het gespecialiseerde classificatiebureau Lloyd’s Register. Op basis van de aanbevelingen van de onderzoekers worden nu enkele voorwaarden versoepeld. Zo verdwijnt het onderscheid tussen tankschepen en niet-tankschepen en moet niet elk schip nog een eigen MOB-reddingsboot hebben.

‘Ik wilde eigenlijk nog verder gaan’, aldus Weyts. ‘Maar er kon niet geraakt worden aan de belangrijkste veiligheidsvoorschriften, zoals de strenge A-60-standaard voor brandveiligheid. Ik verwacht dat de voorwaarden in de toekomst verder versoepeld kunnen worden, want ook veiligheidstechnologie blijft evolueren. In afwachting is deze eerste versoepeling al een goede stap, die de investeringskost voor het bouwen van estuaire vaartuigen doet dalen.’

In het slop

Het dossier zat enige tijd in het slop door onenigheid met Nederland. Een deel van het estuaire traject loopt door de Westerschelde en dus door Nederlands grondgebied. Uiteindelijk konden het uitgebreide studiewerk en de garanties voor de veiligheid Nederland overtuigen. Nederland blijft ook betrokken in de zoektocht naar verdere versoepelingen.