Dat bleek woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst van binnenvaartorganisatie Koninklijke BLN Schuttevaer en het European Logistics Center Limburg. In een ‘noodkreet’ stellen beide organisaties dat op bepaalde trajecten steeds vaker storingen voordoen, met vertragingen als gevolg. Het gaat om de trajecten Nijmegen-Maastricht, Moerdijk-Maastricht en de Brabantse kanalen. Alleen al tussen 1 januari en 12 maart dit jaar deden zich op de Maas 140 stremmingen voor.

Vertraging

Beide organisaties hebben een inventarisatie van de voornaamste knelpunten gemaakt.  Zo doen zich op de Maas in Zuid-Limburg gevaarlijke situaties voor door zwaar drijfhout. Er wordt te weinig gebaggerd om de Maas op diepte te houden. En er zijn problemen met de sluizen in Maastricht, Born, Heel, Roermond, Linne, Belfeld, Sambeek, Grave en Weurt. Gevolg: vertragingen.

Schepen moeten door alle vertragingen harder varen om op tijd te zijn: dat kost extra brandstof en is slecht voor het milieu, aldus beide organisaties. ‘Het vervoer over water kan niet over de weg, de weg zit vol. Het vervoer over water kan niet via het spoor, ook dat zit vol. Het moet over water in combinatie met de andere modaliteiten voor het voor- en natransport.’

Onderzoek Rekenkamer

In mei concludeerde de Algemene Rekenkamer al op basis van eigen onderzoek dat het Nederlandse vaarwegennet kampt met een een ‘boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud’.

De studie laat zien dat de post uitgesteld onderhoud op de begroting van minister Cora van Nieuwenhuizen vorig jaar tot 414 miljoen euro is opgelopen. Daarvan is 37 miljoen euro als achterstallig aangemerkt. Dat is aanmerkelijk meer dan vorig jaar daadwerkelijk aan beheer en onderhoud van het hoofdvaarwegennet is gespendeerd: 289 miljoen euro.

Lees ook: Rekenkamer ziet ‘boeggolf’ van uitgesteld onderhoud op vaarwegen