Ze heeft de Tweede Kamer laten weten dat de zogenoemde ‘harde laag’ die daar in een bocht licht, wordt afgevlakt. Die laag verhindert dat de rivierbodem mee kan dalen met het dalen van de rivier als geheel, waardoor die daar niet meer aan de normen voor de bevaarbaarheid voldoet.

Overgang

Verder komt er een geleidelijke overgang van de harde laag naar de zandige rivierbodem. Dit maakt de overgang van diep naar ondiep vaarwater volgens de minister minder abrupt, waardoor de kans kleiner is dat binnenvaartschepen contact maken met de harde laag en beschadigd raken. Brancheorganisatie BLN Schuttevaer dringt al geruime tijd aan op maatregelen om het probleem aan te pakken.

Van Nieuwenhuizen noemt de laagste stand van de Waal bij Nijmegen ‘ontzettend belangrijk voor onze binnenvaart’. De voorbereidingen voor de verdieping beginnen nog dit jaar en volgend jaar moeten de aanpassingen worden uitgevoerd.