Dat meldt KBS in zijn nieuwsbrief. Die mededeling staat haaks op uitlatingen van minister Cora van Nieuwenhuizen. Die meldde de Tweede Kamer vorige week goede hoop te hebben dat de overeenkomst met de binnenvaart er binnen een week ligt, namelijk voor haar verjaardag op 12 juni.

De kans dat dat lukt, lijkt echter miniem. De organisaties hebben een reeks wensen op tafel gelegd, ‘die niet zijn overgenomen’. Belangrijkste punt is een subsidieregeling voor investeringen in schonere motoren en systemen om uitlaatgassen te filteren. Verder willen ze onder meer dat alle lokale richtlijnen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen van tafel gaan.

Teruggetrokken

Een andere branchevereniging, de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), heeft zich enige tijd geleden al teruggetrokken uit de onderhandelingen over het vergroeningspakket. Woordvoerder Sunniva Fluitsma heeft in vakblad Schuttevaer aangekondigd niet te zullen tekenen. ‘Als er al getekend wordt, dan is dat niet met degenen die het moeten uitvoeren: de schippers’, aldus Fluitsma.

KBS gaat de kwestie volgende week op de jaarlijks algemene ledenvergadering aan de achterban voorleggen.