De Vlaamse binnenvaart vervoerde afgelopen jaar maar liefst 72 miljoen ton goederen: 1,7% meer dan in 2017. Zo werd vorig jaar ruim 853.000 teu vervoerd over de waterweg, een stijging van 3,6% ten opzichte van 2017.  Het palletvervoer via de binnenvaart steeg zelfs met 42%. De recordcijfers zijn opvallend, want 2018 kende een uitzonderlijk lange droogteperiode, waardoor de waterstanden op een aantal waterwegen waren verlaagd.

‘Maar we moeten waakzaam zijn,’ aldus Danckaerts. ‘Het goed bedoelde proefproject om de congestieproblemen van de inland-containervaart in de Antwerpse haven te ondervangen, kent niet meteen het verhoopte succes, met op sommige assen zelfs een reverse modal shift tot gevolg. Alle partners in de keten dienen zich er terdege van bewust te zijn dat het initiatief enkel kan slagen indien ieder zijn afspraken nakomt en zijn verantwoordelijkheid neemt’, aldus Danckaerts tegen De Vlaamse Ondernemer.

Nieuwe infrastructuur

Om meer goederenvervoer over water te realiseren wil De Vlaamse Waterweg sterke en betrouwbare waterwegen en infrastructuur aanbieden die ondernemers aantrekt. Danckaerts: ’De volgende jaren willen we onze inspanningen blijven focussen op investeringen in nieuwe infrastructuur, maar vooral ook op meer onderhoud en specifieke initiatieven om ondernemen op en langs het water te faciliteren.’

De twee belangrijkste projecten binnen het moderniseringsprogramma zijn de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en het Seine-Schelde-Vlaanderen project. De laatste brugverhoging bij het Albertkanaal wordt rond 2022 uitgevoerd.

‘Voor de verbinding Seine-Schelde-Vlaanderen stellen we ons als doel om de Leie-as tegen 2024 vaarklaar te hebben voor 4.500 ton-schepen. Daarvoor zitten we op schema,’ stelt Danckaerts. Daarnaast investeert De Vlaamse Waterweg ook in een aanbod aan watergebonden bedrijventerreinen, zoals voormalige Ford-site in Genk en Tech Lane in Gent. ‘Economische ruimte langs waterwegen creëren is uiteraard een must om een modal shift van weg naar water te bewerkstelligen.’

Twee miljard euro

Maar er is meer nodig. Voornamelijk het achterstallige onderhoud van bestaande infrastructuur noemt Danckaerts problematisch. ‘Het is vijf voor twaalf. De onderhoudsinspanningen nemen hand over hand toe. Er dient dringend geïnvesteerd te worden in meer onderhoud van sluizen, bruggen, wegen, stuwen, oevers.’

Over een periode van tien jaar is daarvoor een bedrag van ongeveer twee miljard euro nodig, stelt Donckaerts. ‘Het jaarlijks budget voor regulier onderhoud vertegenwoordigt pakweg 80 miljoen euro. Dit terwijl er minstens 150 miljoen euro is vereist. Een succesvolle modal shift ten gunste van de binnenwateren is alleen mogelijk indien aan ondernemers bedrijfszekerheid wordt geboden.’