Scheuer kondigde woensdag aan dat hij achterstallig onderhoud versneld wil inhalen, nieuwbouwprojecten naar voren wil halen en de personele bezetting van vaarwegbeheerder WSV (Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung) wil uitbreiden. Zijn ministerie gaat verder een conferentie organiseren om tot een plan om het achterstallig onderhoud in het Roergebied (onder meer Rijn-Hernekanaal) weg te werken.

Vervoersprestatie verhogen

Doelstelling van het plan is om de vervoersprestatie van de binnenvaart In Duitsland in het komende decennium met een kwart te verhogen. Die zou daarmee een aandeel van 12% in de binnenlandse modal split krijgen en zo bijdragen aan het streven om de CO2-uitstoot door het verkeer in 2030 met 42% terug te brengen ten opzichte van 1990.

Vice-voorzitter Erik Schultz van Koninklijke BLN-Schuttevaer reageert in de binnenvaartkrant Schuttevaer gereserveerd. Hij heeft indruk dat de brancheorganisatie BDB (Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt) nauwelijks bij de totstandkoming van het plan is betrokken. Hij is positief over het idee van een masterplan, maar waarschuwt voor stroperige procedures: ‘Geld is meestal niet het probleem, maar vaak ben je tien jaar verder voor je een project ook echt kunt uitvoeren’.

Kritiek

Ook in de Duitse politiek is er volgens Schuttevaer kritiek. Volgens Die Linke is onduidelijk hoe de binnenvaart bijdraagt aan de klimaatdoelen van de regering. ‘Wij missen duidelijke uitspraken, ideeën en concepten voor de versterking van gecombineerd vervoer’, aldus de fractie in een verklaring. Andere kritiek is dat het bij inventariseren blijft, terwijl allang bekend is wat de problemen zijn.