Dat blijkt uit onderzoek van de vastgoedadviseur Ceusters. Volgens het bedrijf hebben nu 534 ondernemingen in Vlaanderen een vestiging aan of nabij het water, met mogelijkheden in de buurt om binnenschepen te laden en te lossen. Het worden er in rap tempo meer.

De reden ligt voor de hand: de toenemende opstoppingen op de Belgische wegen. Voor een deel van de lading biedt het binnenschip uitkomst. België beschikt over meer dan duizend kilometer aan bevaarbare waterwegen, met aansluiting op 25.000 kilometer aan vaarwegen elders in Europa.

Wachten op Seine-Nord

De binnenvaart in België neemt de laatste jaren gestaag toe. In het tweede kwartaal van vorig jaar was er een volumegroei van 5,6% in vergelijking met hetzelfde tijdvak in 2017, op een totaal van 52 miljoen ton. Op jaarbasis komt de binnenvaart nu uit op een volume van ruim 200 miljoen ton.

Een sterke groeier is de binnenvaart tussen Rotterdam en Antwerpen, die heel veel containerlading tussen beide havens van de weg haalt. Maar ook de overslag langs het Albertkanaal en in Luik zit in de lift.

Waar België met smart op wacht is definitieve besluitvorming over het project Seine-Nord, dat een veel betere binnenvaartverbinding tussen Vlaanderen, Wallonië en het noorden van Frankrijk, inclusief de agglomeratie Parijs, moet opleveren.