Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft donderdag 11 april een nieuwe vergunning verstrekt voor het schutten tot NAP +0,45. Die was na eerdere onderzoeken al bijgesteld van NAP +1,47 op +1,06 meter. De vijf schepen die 6 september werden ‘bevrijd’, zaten dus onnodig 31 dagen vast in de Deventer binnenhaven. Bij het ingaan van de stremming op 6 augustus was de IJssel naar NAP +0,93 gezakt.

Bedreiging

Door het extreem lage water in de IJssel vormde de druk vanuit de haven op de sluisdeuren een bedreiging voor de deuren en alle waterwegen achter de haven, zo was het verhaal. ‘Het was met de kennis van toen onverantwoord om te schutten. De vergunning van het waterschap stond schutten bij die waterstand niet toe. De gemeente voldeed aan het verzoek van het waterschap om te stoppen met schutten’, is nu het verweer van sluisbeheerder gemeente Deventer.

Er zijn geen maatregelen nodig om de Prins Bernhard-sluisdeuren te versterken om ze bij extreem laag water te kunnen bedienen (schutten). Uit recent onderzoek door het gecertificeerd ingenieursbureau Sweco (voorheen Grontmij) in opdracht van de gemeente in samenwerking met het waterschap, blijkt dat de deuren sterker zijn dan waar de normen tot nu toe vanuit gingen. Het blijkt verantwoord te schutten bij een lagere IJsselwaterstand, zonder dat versterking van de sluisdeuren noodzakelijk is.

Compensatie

Dat is een meevaller voor de Deventer wethouder Frits Rorink: ‘We hebben bij de sluisrenovatie in 2012 de geldende regels gevolgd. Afgelopen zomer was een extreme situatie. Er was nooit eerder aanleiding landelijk geldende normen tegen het licht te houden. Ik vind het vervelend voor de schippers en havenbedrijven dat nu blijkt dat de sluisdeuren de lage waterstand toch aankunnen. We konden destijds helaas niet anders.’

Dat de stremming geen betrokken partij is te verwijten, was eerder al de conclusie van rechtsbijstandverzekeraar NNPC in Groningen, waarbij drie van de vijf gedupeerde schippers via schepenverzekeraar EOC zijn aangesloten. Of de schippers vanuit de ‘nadeelcompensatie bij infrastructu­rele maatregelen’ een tegemoetkoming krijgen, is nog onbeslist.

Schade

De verzekeraar van de gemeente Deventer heeft de gedupeerden van de stremming inmiddels gevraagd hun schadeclaims verder te onderbouwen. ‘Onze verzekering is met hen in gesprek om te bepalen hoe de schade eruitziet’, zegt gemeentevoorlichter Maarten-Jan Stuurman.

‘Schippers hebben schade geleden, dat is duidelijk. Maar ze hebben aan de andere kant ook geen kosten gemaakt in de stremming voor bijvoorbeeld brandstof of havengeld. Als er realistische claims liggen, kijken we verder.’