Binnenschepen die volledig op niet-fossiele bunker varen, stoten tot 90% minder CO2 uit en ook aanzienlijk minder andere milieuvervuilende stoffen, zoals roet en stikstofoxide.

Subsidies

Proeven met biobrandstof begonnen in 2017 voor het vervoer van containers met exportbier van Heineken tussen de brouwerij in Zoeterwoude en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Dat gebeurde met subsidies van onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, in het kader van het project ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek’.

Aanvankelijk werd 30% biobrandstof bijgemengd met stookolie. Inmiddels is het mogelijk gebleken om conventionele binnenvaartschepen, met dieselmotoren, volledig te bunkeren met biobrandstof. Daarvoor zijn geen technische aanpassingen aan het schip en de aandrijving nodig.