Het moet daarbij gaan om bijvoorbeeld elektrische of hybride aandrijving of Euro VI-motoren. Deelnemers kunnen een vergoeding krijgen van de helft van de gemaakte kosten voor de aanschaf en installatie van apparatuur. Schippers die al met emissie-verlagende technieken of op alternatieve brandstof varen, kunnen per schip tot 10.000 euro onkostenvergoeding krijgen.

CLINSH is een demonstratieproject dat meer inzicht in de effectiviteit en kosten van emissiereductie moet verschaffen. Het wordt ondersteund door het zogenoemde LIFE-fonds van de Europese Unie. De totale projectkosten zijn ruim 8,5 miljoen euro. Daarmee investeren zestien partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen in verduurzaming van de binnenvaart.