Het COV heeft de reactie inmiddels laten weten aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar aanleiding van het verdiepende onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) van doorvaarthoogte bij kunstwerken in relatie tot de containervaart.

Bruggen verhogen

Volgens de huidige verdiepende MKBA-studie is het niet rendabel om bruggen te verhogen, ook niet op de drukst bevaren corridors. Het COV is hierover teleurgesteld.

‘Een MKBA kent beperkingen en mag nooit allesbepalend zijn. Wij zien voldoende grond om op bepaalde corridors verder te kijken dan de cijfers en vragen om dit ook te doen. In het onderzoek Rapportage Containerhoogtemetingen is bevestigd dat de SVIR norm (Rijnvaarthoogte van 9,10 meter) achterhaald is, mede door de toename van het gebruik van highcube containers, die bij drie lagen ruim 90 centimeter extra hoogte vergt’, schrijft het COV aan de minister.

Vaarwegennetwerk

Als de uitkomsten van deze MKBA bepalend zijn voor het toekomstig beleid, betekent dit volgens het COV per definitie achteruitgang. Een brug wordt gebouwd voor minimaal vijftig jaar. Dit betekent dat een investering van nu het systeem bepaalt voor de komende eeuw.

Het COV pleit voor een vaarwegennetwerk dat een aanjagende functie heeft richting het bedrijfsleven en vraagt de minister daarom politieke ambitie te tonen in het beleid en bij nieuwbouw, vervanging of renovatie van bruggen, deze te verhogen.

Containerbinnenvaart

De containerbinnenvaart kan aantoonbaar een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de CO2-doelen. Daarom vraagt het COV aan de minister dit mee te nemen bij de afweging om nieuwe bruggen hoger aan te leggen of bestaande bruggen te verhogen.

Ook moet volgens het overlegorgaan gewerkt worden aan structurele ontvlechting van de verkeersstromen en moet de overheid te allen tijde de voorkeur te geven aan tunnels boven bruggen. Verder vraagt het COV de minister om de Schelde-Rijn-verbinding nogmaals te bekijken, om vierlaags containervaart op deze druk bevaren route mogelijk te maken.