Dat is gebleken uit de tussentijdse evaluatie met de stuurgroep, die zich bezighoudt met de congestieproblemen in de haven, en gesprekken met verschillende partijen in de keten. Daarop is een enquête onder betrokkenen uitgezet, die tot 3 maart loopt. De haven is vorig jaar al begonnen met het bundelen van containerstromen op twee plekken op de rechteroever.

Wachttijden

Volgens de havenbeheerder is ‘de verwachte verbetering van de afhandeling van containerbassins op de zeeterminals nog niet bereikt’. Daardoor kampt de binnenvaart nog steeds met wachttijden. Volgens de havenbeheerder zullen met de stuurgroep aanvullende maatregelen worden uitgewerkt, ‘die de afhandeling aanzienlijk zullen verbeteren’.