Het gaat hierbij om beknellende regels van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Al jarenlang ergeren schippers zich aan het onwerkbare pakket aan regels dat ze opgelegd krijgen. Volgens ondernemers en brancheverenigingen is het onmogelijk om aan alle voorschriften te voldoen. Met name de kleinere schepen komen daardoor in groten getale in de problemen of zijn zelfs al verdwenen.

Het gaat dan onder meer om regels op het gebied  geluidsbeperking, veiligheid en uitstoot van schadelijke stoffen. Met name de combinatie van al die verschillende voorschriften maakt het nagenoeg onmogelijk om alles op orde te hebben. Zeker ook gezien de hoge kosten die ermee samenhangen.

Tweede Kamer

De sector, waaronder schippersvereniging ASV, is al jaren in overleg met het ministerie hierover. Tot dusver heeft dit echter weinig opgeleverd, ondanks een oproep van een meerderheid van de Tweede Kamer vorig jaar om iets aan de problemen te doen.

Volgens verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kan ze niets doen, omdat de regels internationaal zijn en Nederland daar niet van af kan wijken. Een uitleg waar de binnenvaartsector vraagtekens bij zet.

Geen verduurzaming

Eind vorige maand werd daarom een motie ingediend, die de Gedeputeerde opriep dit probleem aan te kaarten bij het ministerie. In die gesprekken zou het provinciebestuur moeten pleiten voor een vrijwaring van de CCR-regels voor kleinere schepen. De diverse fracties vrezen dat het aantal binnenvaartbedrijven fors terugloopt, als de situatie niet verandert. 

De statenleden wijzen er bovendien op dat dit slecht is voor de verduurzaming. Hoe minder schippers actief zijn, hoe minder vracht zich van de weg naar het water kan verplaatsen. Sunniva Fluitsma van de ASV is opgetogen over het besluit van de Provinciale Staten in Overijssel. Zij hoopt dat andere regionale overheden elders in het land zich aansluiten bij het initiatief.