Contargo verzorgt jaarlijks het vervoer van circa 2,2 miljoen teu tussen de zeehavens in Noordwest-Europa en het Europese achterland. Dat gebeurt met eigen binnenvaart- en spoordiensten, wegvervoer, voor- en natransport en een netwerk van 24 inland terminals.

Wat verwacht u voor 2019? Zet de groei van 2018 door?

‘De hoogconjunctuur was in 2018 goed merkbaar aan de vraag naar vervoer van containers. In 2019 zal de groei waarschijnlijk afzwakken. Door het werk dat wij doen, zijn we voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van Duitsland en daar zijn de prognoses dat de economie niet meer sterk zal groeien.’

Wat wordt hét thema voor komend jaar?

‘Wat bij ons, eigenlijk doorlopend, aandacht heeft, is de afhandeling van de binnenvaart in zowel Rotterdam als Antwerpen. Die moeten we met z’n allen weer op orde krijgen, zodat we een betrouwbaarder product krijgen. Ik denk dat dat vooral de focus moet zijn in 2019.’

Wat moet daarvoor gebeuren?

‘Ik denk dat er ‘omdenken’ moet plaatsvinden. Dat zal heus niet binnen een jaar gebeuren maar we moeten er wel aan blijven werken met z’n allen.’

Er is intussen het een en ander in gang gezet. Merken jullie daar al iets van?

‘Dat is moeilijk te zeggen. We hebben te maken gehad met een dusdanig lage waterstand op de Rijn dat wij nog maar een fractie van de hoeveelheid containers vervoerden die we normaal doen. Desondanks kan ik niet zeggen dat de afhandeling veel beter ging dan eerst. Terwijl je dat wel zou denken, als er minder containers te verwerken zijn.’

U neemt op 12 december deel aan het Havendebat Rotterdam. Wat hoopt u dat het debat oplevert?

‘Er zijn geen kant-en-klare oplossingen. Het zou mooi zijn als de bewustwording bij álle partijen groeit over wat er aan de hand is in de achterlandlogistiek. Dan heb ik het niet zozeer over het Havenbedrijf, de deepsea-terminals en de logistieke dienstverleners die het achterlandtransport doen… Die begrijpen het allemaal wel. Maar vooral verladers moeten het gaan inzien. Het lijkt erop dat de bewustwording daar langzaam begint te komen. Mede door de problemen als gevolg van het lage water. Diverse bedrijven moesten hun productie verlagen, doordat ze onvoldoende aanvoer hadden. Die denken nu na of, en hoe, ze hun logistiek kunnen verbeteren.’

‘Dan hebben we ook de politiek nog. Er zijn ook infrastructurele zaken die in orde moeten worden gebracht. Niet alleen in Nederland; dat moet internationaal aangepakt worden en dat is een tijdrovend proces. Ik denk dat het Havendebat ook aan die bewustwording kan bijdragen.’

Welke infrastructuur moet vooral verbeterd worden? De diepgang op de Waal en de Rijn?

‘Er is veel meer. Wij varen niet alleen; als Contargo doen we ook spoor- en wegvervoer. In Duitsland merken we dat het onderhoud aan de infrastructuur heel zwaar achterloopt. Als je alleen al ziet hoeveel bruggen het vrachtverkeer niet meer aankunnen. Kijk ook hoe ze rommelen met hun deel van de Betuweroute: die is nog steeds niet klaar terwijl we hier al bijna aan de renovatie toe zijn. Ze hebben het daar te lang op z’n beloop gelaten. Nu moeten ze een inhaalslag maken. Dat kost een hoop geld en bovendien is het werk niet van vandaag op morgen klaar.’

Cok Vinke geeft tijdens het Havendebat Rotterdam zijn visie op het achterlandtransport van containers. Kijk voor het complete programma en andere sprekers op de website van het Havendebat Rotterdam.