De lading, die bestond uit duizend ton kunstmest, is overgebracht in een duwbak. Ook het water dat uit het ruim werd gepompt, is in deze duwbak overgebracht. Daardoor was geen risico dat er ammoniumverbindingen in het kanaal terecht zouden komen. Het Albertkanaal is immers ook de belangrijkste aanvoerroute voor drinkwater voor de stad Antwerpen.

De duwbak is intussen afgevoerd. Mogelijk kan een deel van de lading nog worden gerecupereerd. Dat moeten de eigenaren van het schip en de lading en hun verzekeraars onderzoeken. Vandaag in de loop van de namiddag wordt de ‘Dandia’ naar een aanlegplaats in de omgeving gesleept.

Lees ook: