Dat is best een opmerkelijke overstap: van burgemeester naar belangenbehartiger van een brancheorganisatie in de logistiek?

Op zich valt dat wel mee. Een belangenorganisatie is natuurlijk anders dan een gemeente, maar er zijn ook overeenkomsten: je bent het boegbeeld en een lobbyist naar buiten toe namens de gemeenschap dan wel de leden. Als er leed is, ben je een schouder, een steun in de rug. En als het even spannend wordt, moet je wel iets voor elkaar krijgen. Dan moet je er staan; als burgemeester en ook als voorzitter van BLN-Schuttevaer. En je moet een bestuur leiden dat resultaten boekt, of dat nu een stadsbestuur is of een verenigingsbestuur. In beide rollen ben je ook een verbinder: tussen de inwoners en het college en tussen de leden en het bestuur.

Is de binnenvaart een geheel nieuwe wereld voor u?

Als burgemeester van de gemeente Zwijndrecht heb ik in de afgelopen zes jaar de binnenvaartsector goed leren kennen. Zwijndrecht is een belangrijke thuishaven van heel veel schippers in de binnenvaart. Er zijn veel binnenvaartrederijen gevestigd en er wonen veel schippers. Er zijn ook veel voorzieningen voor de sector in de gemeente Ik heb de sector zodoende al wel van de buitenkant leren kennen, maar nog niet van binnenuit. Dat ga ik het komende halfjaar doen.

Heeft u al een keer meegevaren met een schipper?

Ja, natuurlijk. Ook op verschillende typen schepen. Maar ik wil meer zien, horen en ervaren. Leden kunnen me uitnodigen om te laten zien en te vertellen wat er volgens hen wél en niet goed gaat in de binnenvaartsector – en wat daaraan verbeterd zou kunnen worden. Ik kom graag bij de ondernemers en de mensen thuis. Dat doe ik in Zwijn-drecht ook. Ik ben lid van de harmonie, ik sport mee en ik zing mee in de koren. Ik ben graag tussen de mensen, om te horen wat er speelt.

Wat is naar uw mening de belangrijkste doelstelling voor de komende jaren?

Er wordt binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer gewerkt aan de strategie voor de komende jaren. Drie speerpunten vallen daarbij  op. Ten eerste het marktaandeel van vervoer over water. Hoe kun je dat de komende jaren vergroten? Daarnaast is er de menskracht. Hoe zorgen wij er straks voor dat we aan voldoende geschikt personeel kunnen komen voor onze schepen. En tot slot heb je nog de verduurzaming die ook op onze sector afkomt. Samen met de leden willen we de komende tijd een strategie ontwikkelen: waar willen we over vier jaar staan, hoe komen we daar en wie gaat dan wat doen? De inhoud daarvoor moet hoofdzakelijk uit de sector zelf komen. Dat is intern werk, maar er is uiteraard ook extern werk nodig, want om resultaten te boeken heb je de bedrijven, de rest van de logistieke sector, Den Haag en Brussel en ga zo maar door nodig.

Hoe denkt u dat marktaandeel te vergroten?

Op de weg zit de grootste pijn door de toenemende congestie. Daar kunnen we lading weghalen. Maar we moeten ook kijken of samenwerking met andere modaliteiten kansrijk is. Misschien kunnen we wel verbondjes sluiten.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer, waarin u werd gekozen, maakte het bestuur bekend dat er weer gesprekken gaande zijn om intensiever samen te werken met die andere grote brancheorganisatie in de binnenvaart, het CBRB. Wat vindt u daarvan? 

De binnenvaartsector moet flink aan bak om de eigen belangen zo goed mogelijk te behartigen. De andere modaliteiten zitten immers ook niet stil. Wil je opkomen voor je belangen, dan moet je je krachten bundelen, vind ik. Dan is het verstandig om in gesprek te gaan over de vraag hoe we nog beter samen kunnen optrekken. Welke vorm daarvoor gekozen wordt, ligt voor mij nog open. Dat moet je ook met elkaar bekijken. Het gaat er vooral om de beste manier te vinden om de speerpunten als sector beter te realiseren. Daar is al eerder naar gekeken, maar dat was toen nog een stap te ver, begrijp ik. Laten we nu via de inhoud en de strategie kijken waar we naartoe willen en hoe we dat het beste kunnen doen.

De lobby is belangrijk. Tot voor kort klaagde de binnenvaart regelmatig dat de politiek en de overheid de sector onvoldoende op het netvlies hadden staan. Krijgt BLN-Schuttevaer met uw achtergrond wel die aandacht?

Als wethouder in Rotterdam en daarna als burgemeester van Zwijndrecht heb ik op lokaal, provinciaal en landelijk niveau veel contacten opgedaan. Als de strategie voor BLN-Schuttevaer straks verder concreet wordt, kunnen we gaan kijken wie we nodig hebben voor de realisatie van onze doelstellingen. Bij de provincies, in Den Haag en in Brussel. Dan komt een groot netwerk wel van pas.