Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt de aanbeveling echter niet over. Behalve onduidelijkheid over verantwoordelijkheden zou een dergelijk verbod volgens haar ook praktische problemen met zich meebrengen. De binnenvaartsector was zelf ook tegen zo’n bevoegdheid voor Rijkswaterstaat.

Rusttijden

Andere aanbevelingen van de OVV neemt de minister wel over. Ze gaat onder meer kijken naar de regels voor werk- en rusttijden van binnenvaartschippers en de eisen die gesteld worden aan andere bemanningsleden dan de schipper. Verder wordt de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat verbeterd.

Door de botsing eind december 2016 raakte de stuw beschadigd en liep een deel van de Maas leeg. Daardoor lag het scheepvaartverkeer bijna een maand stil. Ruim een half jaar later was de stuw gerepareerd. De kosten lagen rond de 20 miljoen euro.