De subsidie kan specifiek worden aangevraagd voor projecten gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

Nieuwe concepten

De projecten kunnen demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten zijn. In totaal kan de subsidie dus aan vijf verschillende innovaties worden toegekend.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 november 2018. Het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) is aanspreekpunt voor vragen over de regeling. ‘Beoordeling van de ingediende projecten vindt nadien plaats door een onafhankelijke Innovatieraad’, meldt EICB.