Rijkswaterstaat zet de camera’s langs het Prinses Margrietkanaal tussen Grou en Terherne. De camera’s meten de snelheid van een langsvarend schip. Naast het water plaatsen ze een LED-bord, waardoor schippers direct kunnen zien hoe snel ze varen.

Maximumsnelheid

‘Daarmee willen we schippers bewust maken van hun vaargedrag en op die manier duurzaamheid en veiligheid bevorderen. Een lagere snelheid betekent minder uitstoot van CO2. Op het kanaal geldt een maximumsnelheid van 12,5 km per uur. Door middel van een controlemeting kijken we of schippers hun snelheid hebben verlaagd’, meldt Rijkswaterstaat.

In de toekomst wil Rijkswaterstaat de metingen ook gebruiken om de snelheid van het schip en het bedienen van bruggen en sluizen op elkaar af te stemmen. Het Prinses Margrietkanaal is gekozen omdat het onderdeel is van de drukbevaren hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. Er vaart zowel beroepsvaart als recreatievaart.

Digitaal toezicht

In 2017 heeft Rijkswaterstaat een eerste experiment gedaan met een camerawagen met een slimme camera voor digitaal toezicht. Daarbij werd gekeken naar twee elementen: te snel varen en het varen in verboden gebieden.

Die test vond plaats op de kruising van het Hollandsch Diep en de Dordtsche Kil. ‘Daaruit bleek dat we de software verder moesten ontwikkelen om bijvoorbeeld scheepstypes te herkennen. Ook concludeerden we dat de kwaliteit van de camerabeelden beter moest. Die leerpunten hebben we nu verwerkt in deze test’, aldus Rijkswaterstaat.