Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De teller bleef in 2017 steken op 161 ernstige incidenten, terwijl het jaar ervoor 164 van dergelijke ongevallen te melden waren. De overige scheepsongevallen daalden vorig jaar wel fors in aantal, van 1163 naar 961. In totaal waren er vorig jaar 18% minder incidenten dan het jaar ervoor. Bij de cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrachtschepen, personenvervoer, pleziervaart en watersporters.

Het aantal dodelijke slachtoffers bleef ook vrijwel gelijk. Door uiteenlopende oorzaken vielen er bij het Pannerdensch Kanaal en op de Maas, Amstel en de Oosterschelde in totaal acht dodelijke slachtoffers vorig jaar. Het jaar ervoor waren dat er zeven.

Van ernstige scheepsongevallen is sprake als er grote materiële schade aan schip, lading of infrastructuur is. Ook incidenten waarbij milieuschade of stremming van de vaarweg is, worden gezien als ernstig. Dat geldt uiteraard ook als er doden of zwaargewonden vallen.