De minister heeft de branchevereniging laten weten dat ze niet van plan is om de regelgeving voor het telefoneren tijdens de vaart aan te scherpen. In plaats daarvan wil ze inzetten op bewustwording bij de schipper, de regeldruk verminderen en meer nadruk leggen op eigen verantwoordelijkheid.

Daarmee geeft ze invulling aan een motie van Liesbeth Van Tongeren (Groen Links) van begin dit jaar. Zij riep de regering daarin op om te onderzoeken ‘om techniek in te zetten om afleiding door mobiele telefoons onmogelijk te maken’. Vanuit de binnenvaart werd massaal afwijzend gereageerd op dat initiatief. Veel schippers wezen erop dat een mobieltje vaak onmisbaar is voor veilige navigatie.

Van Nieuwenhuizen is het daarmee eens. Ze stelt dat de mobiele telefoon onderdeel uitmaakt van de noodzakelijke apparatuur voor een schipper om zijn vaartaak zorgvuldig en veilig uit te voeren. Bovendien is er volgens haar geen apparatuur op de markt om ongewenst gebruik van mobieltjes te voorkomen en is ook niet aangetoond dat dat ongelukken veroorzaakt.

Met haar motie bracht Van Tongeren zichzelf overigens in de problemen omdat ze lid bleek te zijn van de raad van advies van het bedrijf SafeDrivePod. Dat verkoopt apparaatjes die bijhouden of een bestuurder aan het rijden of het varen is en een mobiele telefoon dan grotendeels blokkeren. Handsfree bellen en navigatie-apps gebruiken, kan dan nog wel. In 2013 bleek ze van alle Kamerleden het meest te twitteren.