Het BDB heeft zich aangesloten bij het project ‘Smart St@rt’, dat door de federale overheid wordt ondersteund. Doel van dat project is een ‘stabiele integratie in de arbeidsmarkt’ van jonge immigranten in een reeks sectoren.

Smart St@rt voorziet in taal- en vakopleidingen, coaching en training op het werk, beroepsadviezen en taal- en bekwaamheidstoetsen. Het richt zich op jongere vluchtelingen met een erkenning als vluchteling of een verblijfsstatus.

De Duitse binnenvaart zit, evenals bijvoorbeeld de Nederlandse en de Belgische, te springen om nieuw personeel. Onderzoek uit 2015 wees uit dat in dat jaar bij kleinere bedrijven in de binnenvaart ruim 30% van de sociaal verzekerde werknemers ouder was dan 55 jaar.