Begin januari gaat de bouw van een tweede sluis bij Eefde, aan de toegang van het Twentekanaal, van start. De extra sluis moet in 2020 gereed zijn.


Een tweede sluis bij Eefde moet ervoor zorgen dat grotere en zwaardere schepen het Twentekanaal kunnen opvaren. De binnenvaart in de regio moet ook bedrijfszekerder worden en minder afhankelijk van de ene sluis bij Eefde.

Verder verwacht Rijkswaterstaat dat de wachttijden met de nieuwe sluis zullen afnemen. Tot aan de Raad van State werden procedures gevoerd tegen de aanleg van een tweede sluis. De Raad besliste in 2016 dat niets zich verzette tegen de nieuwe sluis, mits deze goed in de omgeving zou worden ingepast.

Het bedrijfsleven in de regio leed begin 2012 forse schade toen in de bestaande sluis de sluisdeur, met een gewicht van negentig ton, naar beneden kwam. Dit leidde er toe dat binnenschepen als het ware gevangen zaten op het Twentekanaal en bedrijven aan dit kanaal niet meer over het water konden worden bevoorraad.

Na twee maanden, eind maart 2012, kon de sluis weer in gebruik worden genomen. In de voorgaande twee maanden konden binnenschepen alleen mondjesmaat worden geschut.