Sociale partners in de Rijn- en Binnenvaart hebben op 18 december 2017 een definitieve overeenkomst gesloten over een cao en over de pensioenen. Dat meldt vakbond voor maritiem personeel Nautilus.


De laatste cao voor de binnenvaart liep af in 2013. Sindsdien heeft wel elk jaar inflatiecorrectie plaatsgevonden, meldt Schuttevaer. Ook met ingang van komend jaar worden de lonen gecorrigeerd voor inflatie.

Namens Nautilus zat Ton Heijnen aan de onderhandelingstafel om tot een overeenkomst te komen. Hij legt uit dat nog geen sprake is van een ‘echte’ cao voor de hele bedrijfstak. ‘Wel is het de intentie van de partijen dat er in de eerste helft van 2018 op twee manieren naar toe wordt gewerkt.’

Heijnen vervolgt: ‘Enerzijds zal intensief gekeken worden hoe een cao algemeen geldend gemaakt kan worden. Dat is niet gemakkelijk in deze sector, met zijn tamelijk lage organisatiegraad van bedrijven en van werknemers. Anderzijds moet er natuurlijk ook een cao zijn. Het is nu aan de betrokken partijen om samen een cao op te zetten die voor werknemers en werkgevers van nut is. Dat wil zeggen dat de overeenkomst een pakket standaard-arbeidsvoorwaarden regelt.’

Het pakket moet bedrijven werk uit handen nemen. Ze hoeven het niet zelf te bedenken. En het geeft aan de werknemers zekerheid over hun rechtspositie. In het onlangs gesloten akkoord is nog niet afgesproken dat de cao in 2018 al algemeen verplicht zal zijn. Dat was nog een stap te ver.

Binnenvaartleden van Nautilus kunnen hun werkgever straks wijzen op de mogelijkheid van aansluiten. Voor de bedrijven waar reeds een cao actueel is, verandert er in eerste instantie niet zoveel. Zij kunnen hun eigen overeenkomst blijven voeren. Zij kunnen ook voor de nieuwe centrale cao kiezen en de afwijkingen in een klein contract voor hun eigen bedrijf vastleggen.


Pensioen

Veel werkenden die zijn aangesloten bij het pensioenfonds hebben een voorlopig toegekend recht op extra pensioen. Dit is door een speciale wet toegestaan tot 2021. ‘Voor de voorlopige (voorwaardelijke) rechten moet je in de bedrijfstak blijven werken. Er is geen terugwerkende kracht mogelijk. Met het akkoord wordt in 2018 een programma gestart om die voorwaardelijke rechten om te zetten in echte rechten. Deze onvoorwaardelijke pensioenrechten worden nu al bijgeschreven op het pensioenoverzicht.’

Heijnen: ‘Als de cao er voor juli 2018 daadwerkelijk komt, blijft de pensioenpremie constant 22,5% tot 2021. Ook zal dan het programma worden voortgezet om de werkende deelnemers aan het pensioenfonds versneld een onvoorwaardelijke toekenning van pensioenrechten te geven. Komt de cao niet op tijd, dan komt de premie in 2019-2020 hoger te liggen en wordt de toekenning van rechten vertraagd.’