Binnenvaartschepen die minder schadelijke stoffen uitstoten, krijgen korting in de havens van Amsterdam en Zaandam. De maatregel wordt van kracht met ingang van 2018.

Het gaat hierbij om schepen die het platina label hebben van de Stichting Green Award.

Binnenvaartschepen die het betreffende label hebben, kunnen (een deel van) hun vaarroute emissieloos afleggen. Dit betekent dat ze onder andere geen CO2, stikstof en zwavel mogen uitstoten gedurende een deel van hun af te leggen traject. De korting die gegeven wordt door de havens is 20% van het binnenhavengeld. Op deze manier willen de havens het schoner varen stimuleren.

De Amsterdamse haven neemt sinds 2015 deel aan het binnenvaartprogramma van Stichting Green Award, dat verschillende niveaus kent; brons, zilver en goud. Ieder niveau kent zijn eigen korting, variërend van 5% voor brons tot 15% procent voor goud label. Daar is nu door Green Award het platina niveau aan toegevoegd.

Marleen van de Kerkhof, havenmeester van Amsterdam is blij met het nieuwe label: ‘Op 1 november jongstleden hebben wij onze visie Schone Scheepvaart gelanceerd met als doelstelling de scheepvaart schoner te maken. Dit platina label sluit hier naadloos bij aan. Wij verwachten komend jaar de eerste binnenvaartschepen die emissieloos varen te ontvangen.’

Emissieloos varen draagt bij aan de verduurzaming van de scheepvaart. De uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM wordt vermeden door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen, bijvoorbeeld waterstof, en zorgt voor vermindering van luchtvervuiling.

Van de Kerkhof: ‘Ik hoop dat andere havens zich zo snel mogelijk zullen aansluiten om dit belangrijke initiatief te omarmen. We streven met z’n allen naar een schone én slimme scheepvaart. Smart Shipping valt hier ook onder. Zo realiseren we met elkaar een toekomstbestendige scheepvaart.’