De geluidseisen voor oudere binnenvaartschepen worden versoepeld. Daardoor kunnen enkele duizenden oudere vaartuigen langer in de vaart blijven.


De versoepeling komt door een voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat is aangenomen door de bevoegde internationale autoriteit. Dit betekent dat oudere binnenvaartschepen vanaf 1 januari 2020 niet onverkort aan de dan geldende geluidseisen hoeven te voldoen. Dat meldt het ministerie donderdag. Bij ongewijzigde regelgeving zouden deze schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen wegens het niet halen van de wettelijke geluidsnormen.

Als vanaf 2020 schepen met een bouwdatum van vóór 1 april 1976 de verplichte geluidsmetingen voor het eerst ondergaan, wordt het geluidsniveau volgens een nieuwe methode gemeten. Geluid wordt dan niet bij 95% van het motorvermogen gepeild, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Dit sluit beter aan bij hoe een schip in de praktijk gebruikmaakt van de motor, en het levert lagere meetwaarden op.

Worden er na 2020 overschrijdingen gemeten, dient de scheepseigenaar maatregelen te nemen om het geluid verder terug te dringen. Als hij dat heeft gedaan, worden overschrijdingen toegestaan tot maximaal vijf decibel in woonruimten en tien decibel in slaapruimten.

De komende tijd doet het ministerie in samenspraak met controle-instantie ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties een voorstel over wat redelijke eisen zijn. Het Nederlands voorstel wordt naar verwachting in april 2018 officieel bekrachtigd.