De Duitse waterpolitie heeft bij een grootscheepse controleactie op de Rijn tachtig processen-verbaal uitgeschreven en zeventien vaarverboden opgelegd.


De operatie liep zeven weken tot eind oktober en omvatte 474 binnenschepen, 226 plezierjachten en 1217 personen. Het ging onder meer om overtredingen van de scheepvaartregels en de afvalstoffenwetgeving, zo meldt Schuttevaer.

Behalve de tachtig verbalen schreven politie en andere diensten ook 76 waarschuwingen voor overtreding van veiligheidsregels uit. De actie was onderdeel van een programma van het Europese politienetwerk Aquapol. Daarbij werd onder meer gelet op zwartwerken, illegale arbeid en afvalvervoer.