De binnenvaart moet een digitaal offensief inzetten. Dat is een van de aanbevelingen uit een groot opgezet onderzoek in opdracht van het Duitse ministerie van verkeer.


Belangrijkste doel daarvan was om te onderzoeken in hoeverre de sector zijn marktaandeel ten opzichte van de weg en spoor kan vergroten. Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), dat de resultaten naar buiten heeft gebracht, heeft daar goede hoop op. Daarvoor is wel nodig dat er vaarwegen worden verbeterd en er stevig in IT wordt geïnvesteerd. Ook zou de samenwerking met de spoorsector versterkt moeten worden.

Volgens de studie is een groei van de over de Duitse vaarwegen vervoerde tonnage mogelijk van 22% tot 211 miljoen ton in 2030. Dat is goed voor een aandeel van ongeveer 17% in het totale binnenlandse vervoer in Duitsland. De onderzoekers verwachten echter dat het spoorvervoer en het wegvervoer met respectievelijk 30% en 33% sterker zullen groeien als maatregelen uitblijven.