Voortaan kunnen binnenschippers die door de sluis van Terneuzen willen varen zich hiervoor vooraf aanmelden, telefonisch of via een elektronisch meldsysteem en een website.


Dit systeem maakt deel uit van het Planningstool Binnenvaart Terneuzen, dat moet voorkomen dat wachttijden voor de scheepvaart te hoog oplopen tijdens de bouw van de nieuwe sluis. Deze bouwwerkzaamheden moeten van 2018 tot 2022 plaatsvinden. Al sinds 2012 kunnen zeeschepen gebruik maken van deze ‘tool.’

De geplande passage binnenschepen is nog nooit eerder op deze schaal toegepast in Vlaanderen of Nederland. Binnenschippers kunnen zich vanaf nu maximaal 24 uur vooraf aanmelden. Wanneer ze dit doen via de website www.sluisplanning.nl kunnen ze zien hoe laat en in welke kolk ze zijn ingedeeld. Ze kunnen dan hun reisplan hierop afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis op minder intensief bezette ligplaatsen hun schutting afwachten.

Het gebruik van de planningstool is niet verplicht. Schippers kunnen zich in het zicht van de sluis blijven aanmelden via de marifoon en worden dan ingedeeld op basis van de eerst mogelijke vrije positie. Dit kan wel met zich meebrengen dat schepen die later aankomen, eerder aan de beurt zijn omdat ze zich al eerder hebben aangemeld.