Ondanks een verhoging van het vaarwegenbudget met ruim negentig tot 965 miljoen euro, bezuinigt het kabinet nog teveel op vaartuigen en de bediening van bruggen, sluizen en verkeersposten.


Dat zegt het Centraal Overlag Vaarwegen (COV), de gezamenlijk ‘natte lobby’ van de binnenvaart en de aannemerij in een reactie op Rijksbegroting voor het komende jaar: ‘We gaan de goede kant op, maar het extra budget is onvoldoende om alle knelpunten in het vaarwegennet aan te pakken’.

Het COV wijst daarbij op de Nederlandse Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), die in mei van dit jaar werd gepubliceerd. Die voorspelt onder meer een forse groei van de files op de snelwegen tot 2030. Daarom zou het kabinet zich actiever moeten inzetten voor vervoer over water. Volgens het samenwerkingsverband zijn daar voor de overheid ‘nauwelijks extra kosten’ mee gemoeid.

Het COV noemt het jaarbudget van 8,5 miljoen voor verkeersmanagement ‘structureel te laag’. Op hoofdvaarwegen en hoofdtransportassen is permanente bediening van bruggen en sluizen vereist en op de rest van het vaarwegennet moet flexibiliteit, met onder meer bediening op afstand, het sleutelwoord zijn. De ambities van het Rijk op het gebied van bediening blijven achter, heet het.

Branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer (KBS) uit zich in vergelijkbare bewoordingen. Die zegt dat de verhoging van het budget voor natte infrastructuur past bij de belangrijke rol van de binnenvaart in Nederland, maar dat onderhoud en bediening ‘meer aandacht’ verdient. KBS zegt verder graag met het kabinet mee te denken over vergroening en dat er in de binnenvaart nog veel laaghangend fruit te plukken valt.

KBS wil verder graag samen met evofenedex, TLN en het spoor nadenken over nieuwe vervoersconcepten. Daarbij gaat het er onder om concrete plannen te maken voor een multimodaal netwerk, voldoende overslagpunten en rond-de-klok bereikbaarheid. Ook KBS noemt 8,5 miljoen voor verkeersmanagement ‘structureel te laag’.