De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor binnenschepen tot ruim 4.000 ton, die drie lagen containers kunnen dragen.


Op die manier komt voor schepen in de klasse CEM-T Va een verbinding tot stand tussen de Leie en de Schelde. Dit project omvat ook de mogelijke ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum langs het kanaal. Vlaanderen maakt hierbij gebruik van de nieuwe, eenvoudige procedure voor ‘complexe projecten’. Daarin onderzoeken alle betrokken overheden samen alle mogelijke alternatieven.

Diverse keuzes zijn nog niet gemaakt. Zo is er nog niet beslist of het huidige tracé uitgebouwd wordt of dat er een alternatieve verbinding komt, elders op het grondgebied van Kortrijk. De onderzoeksfase moet eind 2018 afgerond worden. Dan worden alle invalshoeken verzameld in een finaal ontwerp, dat als leidraad zal fungeren voor de realisatiefase.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding, een watersnelweg die het Scheldebekken binnen enkele jaren rechtstreeks moet verbinden met het hart van Frankrijk. Het kanaal heeft nu een vernauwing ter hoogte van Kortrijk. Grotere schepen kunnen daardoor het kanaal niet gebruiken en moeten noodgedwongen via Gent en de Boven-Schelde varen, een omweg die kan oplopen tot wel 138 kilometer.