Havenbedrijf Amsterdam en gemeente Zaanstad innen vanaf 2018 de binnenhavengelden in de regio voor de beroepsvaart gezamenlijk.


Daardoor gelden er voor het exploitatiegebied Amsterdam-Zaanstad straks dezelfde tarieven inclusief ontheffingen, vrijstellingen en kortingen, meldt Havenbedrijf Amsterdam. De uitbater zal tevens namens gemeente Zaanstad de heffing en inning van binnenhavengeld gaan verrichten.

Volgens algemeen directeur Koen Overtoom zorgt de nieuwe samenwerking voor een sterke vereenvoudiging van de heffing, inning en de reservering van ligplaatsen in het gezamenlijke havengebied voor de binnenvaart. ‘Daarmee zijn we als havens aantrekkelijker voor onze klanten en vullen we ons strategisch doel van voorkeurshaven in.’

De twee partijen werken al nauw samen op nautisch gebied, de havenontwikkeling (HoogTij) en de leefbaarheid in het havengebied.