Dat blijkt uit gegevens van het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), de grootste Duitse binnenvaartorganisatie. Er werden vorig jaar 221,4 miljoen ton met binnenschepen getransporteerd. De vervoersprestatie nam wel iets af, met 1,8%, tot 54,3 tonkilometers.

Veruit de meeste lading wordt over de Rijn vervoerd, namelijk 187 miljoen ton (plus 0,7% in vergelijking met 2015). Goede tweede zijn het West-Duitse kanalennetwerk, met 40,3 miljoen ton, wat 2,3% meer was dan een jaar eerder. Het Mittellandkanaal was goed voor 21,1 miljoen ton, 2,8% minder dan in 2015.

Op de Main werd een vervoersgroei van 4,7% opgetekend, op een totaal van 15,6 miljoen ton. Ook over de Weser werd meer per binnenschip vervoerd: 8,4 miljoen ton, 2,4% meer dan een jaar eerder. Flinke dalingen waren er op de Moezel (9,6 miljoen ton, min 11,1%) en op de Duitse Donau (5,3 miljoen ton, min 5,3%). De Elbe verloor 6,3% aan lading op een totaal van 17,9 miljoen ton.

Veruit de meeste lading die over de Duitse rivieren en kanalen wordt getransporteerd is bulk. Zo heeft het vervoer van erts, steen en aarde een aandeel van bijna een kwart (54,9 miljoen ton). Minerale-olieproducten komen aan 16,9% (37,3 miljoen ton) en kolen, ruwe aardolie en aardgas aan 11,8% (26,1 miljoen ton).

Het transport van containers met binnenschepen over Duitse wateren nam vorig jaar 2,4% toe tot 2,45 miljoen teu. De Duitse binnenvaart leverde vorig jaar opnieuw marktaandeel in, althans in het goederenvervoer. Er stonden eind vorig jaar 1.978 binnenschepen in het Duitse binnenscheepsregister ingeschreven, ruim twintig minder dan een jaar eerder.

In het passagiersvervoer bleef het aantal Duitse schepen ongeveer gelijk, met een capaciteit van 206.000 passagiers en ruim negenduizend bedden.