Dankzij snel ingrijpen van de waterbeheerder is de Rijn tussen Oberwesel en St. Goar woensdagavond slechts enkele uren gestremd geweest.


Er was een tankschip aan de grond gelopen en lek geraakt. Het schip is meteen met een sleepboot afgevoerd naar de Loreley-haven en de Midden-Rijn ter plaatse kon vervolgens weer voor de scheepvaart worden vrijgegeven.

Tijdens de versperring van de rivier ontwikkelde zich een ‘file’ van zeker vijfentwintig binnenschepen, die inmiddels allemaal de reis hebben kunnen hervatten.

Vrijwel precies op de plaats waar het ongeval plaatsvond, deed zich een aantal jaren geleden het incident met de ‘Waldhof’ voor. Dit schip, geladen met zwavelzuur, kapseisde. Het gevolg was een langdurige stremming van de Rijn.

Het traject bij St. Goar is berucht wegens bedrieglijke stromingen en een eigenlijk te smalle vaargeul voor het vele scheepvaartverkeer. Die zou moeten worden verbreed en verdiept, maar daar verzet de milieubeweging zich tegen.