De aanleg van het kanaal Seine Nord gaat dit jaar zeker niet van start. Het behoort tot de projecten die onder de ‘pauze’ vallen van de nieuwe Franse regering, een bouwstop voor nieuwe infraprojecten.


Die ‘pauze’ werd begin vorige maand afgekondigd door president Emmanuel Macron. De kosten van het kanaal Seine Nord, dat grootschalige binnenvaart tussen de regio Parijs en de Belgische Schelde mogelijk moet maken, worden op 4,5 miljard euro geschat.

Een groot deel van de financiering is rond, dankzij bijdragen van de Franse staat (één miljard euro) en de Europese Unie, die 1,8 miljard euro wil bijdragen. Er resteert echter een gat van 700 miljoen in de begroting, wat voor het kabinet van premier Edouard Philippe aanleiding is het kanaal van de lijst van snel te starten projecten te halen.

De Franse regering zegt overtuigd te zijn van de prioriteit die het plan Seine Nord heeft. Lokale politici in Noord-Frankrijk, zowel ter linker- als ter rechterzijde, begrijpen niet waarom de uitvoering ervan dan op de lange baan wordt geschoven. Het kanaal draagt immers bij aan milieuvriendelijk vervoer van en naar de Parijse agglomeratie en sluit het Franse vaarwegennet beter aan op het vaarwegennet van de Benelux.