FrieslandCampina overweegt in Leeuwarden een nieuwe containerterminal te bouwen.


Dat moet het vervoer van containers voor de binnenvaart met vrachtwagens door de Friese hoofdstad overbodig maken. De zuivelonderneming wil de containerterminal bouwen bij het kanaal de Wide Greons, vlak bij de productielocatie van FrieslandCampina aan de Peter Stuyvesantweg, meldt de Leeuwarder Courant.

Nu worden containers voor de binnenvaart per vrachtwagen door de stad vervoerd naar de MCS-terminal op bedrijventerrein De Zwette. De bouw van een nieuwe terminal aan het water moet dit transport overbodig maken, aldus het zuivelconcern.

Volgens Peter Beemsterboer, locatiedirecteur van FrieslandCampina in Leeuwarden, zou de bouw van de nieuwe containerterminal 350.000 kilometer transport over de weg besparen. Dat betekent een CO2-reductie van 462.000 kilo.

Om de containerterminal daadwerkelijk te bouwen, zijn er volgens FrieslandCampina nog wel investeringen in de vaarroute nodig. Zo zou een bocht op de route nog te krap en ondiep zijn voor binnenvaartschepen en een brug in de buurt te smal en te laag. Verder moet ook de Junokade worden verzwaard.